Wat er gebeurt, staat te bezien

WINTERTENTOONSTELLING

Wat er gebeurt, staat te bezien

21 januari t/m februari 2022

Ik wil schrijven over 
hindernissen
om mij heen,
zodat ik zwijgen kan
over mij, over mijn, over ik

over mijn lijk bedoel ik is
niet interessant;

wat er gebeurt, staat te bezien.

Far Wevers

(Uit de bundel Wat er gebeurt, staat te bezien, De Verwarring, 1985)

De tentoonstelling Wat er gebeurt, staat te bezien geeft een doorzicht van het werk van Far Wevers: van zijn vroegere tot zijn laatste werken, ook de onvoltooide.

Waarom deze keuze en deze titel? Far praatte niet graag objectiverend en psychologiserend over het diepere waarom van zijn keuzes. Hij leefde ze liever uit op doek in zijn verbazing over de werkelijkheid en de hindernissen om hem heen en uit vaak verre verledens.

Hij kon met bezieling spreken over zijn inspiratie die hij vond in landschappen en grotten en de sporen die hij daarin door de eeuwen zag, vermoedde en verbeeldde. Hoe en waarom hij dat tot een bepaalde vorm kneedde, gebeurde in het proces van creatie en van dat ‘staat te bezien’. De thema’s en de grote lijnen van het werk (afmetingen, techniek) bepaalde hij vooraf. Wat het werd, wat er gebeurde, vond plaats in het creatieve proces. 

De huidige tentoonstelling laat dat treffend zien, in het bijzonder aan de onvoltooide schilderijen. Far bouwde de werkelijkheid van het kunstwerk laag voor laag op. Er is geen sprake van een achtergrond voor een voorstelling. De structuur van de grondlaag is even betekenisvol als de lagen die volgen. Door de toplaag piepen ook steeds weer de kleuren en structuren van de onderliggende lagen door. Dat maakt het bekijken van het werk ook vaak een creatief proces. En dat is precies de bedoeling!