Voetstappen door de tijd

EXPOSITIE

9 oktober t/m 31 oktober 2021

Voetstappen door de tijd

Het werk van tekenaar-schilder Gerrit Wierdsma, een geboren Fries, is nauw verbonden met de kunstenaar zelf. Hij tekende en schilderde vanuit zijn hart. Hij leefde intens, nam alles in zich op, keek scherp en luisterde aandachtig. Hij heeft zijn leven vastgelegd, op allerlei manieren. Hij schreef blocnotes vol met aantekeningen over dagelijkse zaken inclusief zijn eigen commentaar. Hij fotografeerde in het bijzonder tijdens zijn vele reizen. En hij tekende en schilderde wat hem bezighield, ontboezemingen van zijn innerlijk. In Gerrits eigen woorden: […] getekende verslagen van indrukken
of van onderwerpen die mijn gemoed beroeren.

Gerrit leefde alleen en had zich daarin geschikt. Hij was een blijmoedig en beminnelijk mens. Als kind was hij al een nadenkertje en dat is hij zijn leven lang gebleven. Hij trad niet op de voorgrond, maar beschouwde. Ook zijn kunstwerken liet hij slechts aan enkele mensen zien. Hij bleef het geloof uit zijn jeugd trouw en hechtte aan contact met familie. Hij werd gewaardeerd als werknemer, en ook als vrijwilliger, koorlid en reisgenoot.

Van jongs af aan tekende Gerrit graag en goed. Hij werkte in eerste instantie vooral met potlood en kleurkrijt. Later gebruikte hij ook verf, maar nooit op doek, altijd op stevig papier. Na zijn middelbare school ging hij naar Kunstacademie Minerva in Groningen, maar na anderhalf jaar moest hij concluderen dat dat geen goede omgeving voor hem was. Hij koos zijn eigen weg en bleef zijn tekentalent trouw.

In de loop der jaren verdiepte Gerrit zich in Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten. Vooral Van Gogh heeft hem geïnspireerd, zoals duidelijk zichtbaar is in Gerrits werk. In zijn aantekeningen staat: ‘Voor een schilder is het een moeilijke opgave een natuurgetrouw beeld van de omgeving te maken […] hij heeft de volle vrijheid om geheel naar eigen voorkeur een beeld te vormen van een gegeven werkelijkheid al waarheen zijn fantasie en verbeelding hem naar toe leiden.

Naast alledaagse dingen, tekent en schildert Gerrit bijbelse taferelen, zowel uit het Oude als Nieuwe Testament. Daarin staan mensen centraal, vaak in felle kleuren. Hij besteedt veel aandacht aan details. Hun gezichtsuitdrukking en houding spreken boekdelen. Gerrit: ‘Een schilder kan door zijn penseelfactuur een bepaalde geestestoestand weer geven.’

Gerrit is plotseling overleden, hij verongelukte in zijn eigen huis. Deze expositie is een postuum eerbetoon. De selectie van zijn werk waarvan u in Galerie Oosthem kunt genieten, toont de intensiteit en veelzijdigheid van deze tekenaar-schilder. U zult versteld staan en geraakt worden door de sporen die Gerrit achterlaat.