Privacyverklaring Galerie Oosthem

Galerie Oosthem hecht aan zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens en gebruikt gegevens van kunstenaars, bezoekers, deelnemers en geïnteresseerden uitsluitend voor de eigen activiteiten. In het bijzonder om mensen uit te nodigen voor exposities en bijbehorende activiteiten en als het om kunstenaars gaat bovendien om het ontwikkelen en ontplooien van nieuwe activiteiten. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betreffen dit hooguit de volgende gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Galerie Oosthem zal deze gegevens zorgvuldig verwerken en passende maatregelen nemen ter bescherming tegen datalekken. De gegevens worden direct verwijderd zodra betrokkene dit kenbaar maak. Dit kan onder meer via dit contactformulier. Alleen de galeriehouder en een of twee naaste medewerker(s) hebben toegang tot het bestand. Aanspreekpunt voor het privacybeleid in het kader van de AVG is de galeriehouder. Deze verklaring is op de website van Galerie Oosthem – galerieoosthem.nl –gepubliceerd.