25 augustus 2021
13:30 – 15:00 uur

Vind een verhaal. Spelen met vormen en taal.

Workshop voor kinderen van 4 t/m 7 jaar (max. 6)
Verzorgd door dichter en beeldend kunstenaar Mare Hilstra

Kosten €5,- per kind

Aanmelden is noodzakelijk
Vol is vol

Fossiel
Spreeuwen zwerm

25 augustus 2021
16:00 – 17:30 uur

Vind een verhaal. Spelen met vormen en taal.

Workshop voor kinderen van 8 t/m 12 jaar (max. 6)
Verzorgd door dichter en beeldend kunstenaar Mare Hilstra

Kosten €5,- per kind

Aanmelden is noodzakelijk
Vol is vol

Pan picture
Vier seizoenen boom

26 augustus 2021
10:00 – 12:00 uur

Creëer een beeldgedicht. Een zoektocht naar eigen beeldtaal.

Workshop voor volwassenen (max. 8)
Verzorgd door dichter en beeldend kunstenaar Mare Hilstra

Kosten €25,- per persoon

Aanmelden is noodzakelijk
Vol is vol

Onderzoek met inkt
Work in progress

27 augustus 2021
10:00 – 12:00 uur

Herstart Galerie Oosthem & Preview expositie Grondgesprek
Persbijeenkomst

Galeriehouder Betske Salverda licht de nieuwe koers van Galerie Oosthem toe.
Kennismaken met dichter en beeldend kunstenaar Mare Hilstra en haar
tentoongestelde werk.

Voor maximaal 6 vertegenwoordigers van lokale, regionale en landelijke media.

Aanmelden is noodzakelijk
Vol is vol

27 augustus 2021
15:00 – 17:00 uur

Preview expositie Grondgesprek & rondetafelgesprek

Als eerste de expositie bekijken en daarover in gesprek gaan met kunstenaar Mare
Hilstra.

Voor maximaal 8 volwassenen.

Aanmelden is noodzakelijk
Vol is vol

29 augustus 2021
15:00 – 17:00

Opening Grondgesprek
Mare Hilstra, dichter en beeldend kunstenaar

Welkom door Betske Salverda, galeriehouder

Concertino met onder meer poëzieliederen
door Anna Trap (zang), Erik Brouwer (piano) en Mare Hilstra (voordracht)

Opening door Jacob Wiersma,
die kunstenaar en galeriehouder bij elkaar heeft gebracht.

Gelegenheid de expositie te bekijken en kennis te maken met de kunstenaar.
Ook om met elkaar van gedachten te wisselen,
over de getoonde kunst èn over de heropening van de galerie.

Voor maximaal 50 bezoekers.

Aanmelden is noodzakelijk
Vol is vol