Galerie Oosthem

Hoe het begon en waarom

Galerie Oosthem ligt op een onwaarschijnlijk mooie plek midden in een weids landschap. De tot galerie omgetoverde boerenschuur hoort bij een boerderij en ligt aan het einde van het Hernepaed, een rijtje huizen aan de Bolswarder Zeilvaart. Dit zogenoemde ‘streekje’ maakt weliswaar deel uit van het dorp, maar wordt ervan gescheiden door het water. Je komt er via een loopbruggetje of met de boot en daardoor heeft het een eigen karakter. Het is indertijd ontstaan door een kerkscheuring, rond 1889, die diep ingreep in de kleine gemeenschap in Oosthem. Een deel van de dorpelingen vestigde zich, min of meer gedwongen, aan de overkant van de vaart. Deze ongelukkige geschiedenis, die voor veel leed en verdeeldheid zorgde, is gelukkig verleden tijd. Maar het blijft een bijzonder verhaal.

Toen Far Wevers en Betske Salverda vanuit Enschede naar Friesland verhuisden, werd de boerderij aan het Hernepaed hun thuis. Met de geschiedenis en de natuur om hen heen kon het bijna niet anders dan dat beeldend kunstenaar Far op deze plek iets creëerde om te delen met anderen. Dat hoorde bij hem. Zelf had hij op latere leeftijd voor een opleiding aan de kunstacademie in Enschede gekozen. Zodra hij deze had voltooid, werd hij lid van kunstenaarscollectief No Limit. Het delen van kunst en ideeën zat dus al in zijn systeem. En wat was mooier dan op deze nieuwe plek kunst, natuur en mensen bij elkaar te brengen?

Zo ontstond in 2004 Galerie Oosthem. Far Wevers werd behalve beeldend kunstenaar en dichter, ook galeriehouder. Zijn vrouw Betske Salverda had een drukke baan, en ondersteunde zijn plannen waar ze maar kon. Maar ze bemoeide zich niet echt met de artistieke invulling. Dat betekende niet dat ze niet meekeek. Maar de galerie was van Far. En het was succesvol, veel kunstenaars kregen hier een podium en Far zocht samenwerking met andere galeriehouders. Er vormde zich een hechte groep vaste bezoekers, die de galerie trouw bezochten, op openingen verschenen en wijn kwamen proeven. Daarnaast kwamen er de nodige toevallige bezoekers. De kranten schreven over de tentoonstellingen. Kortom … Galerie Oosthem werd een begrip en schreef geschiedenis.

Maar Far werd ernstig ziek en in juni 2019 verloor hij het gevecht tegen de slopende ziekte, die hij te vuur en te zwaard te lijf was gegaan. Hij bleef ondanks alles zijn galerie runnen tot het echt niet meer ging. Ook toen anderen hem het zware werk uit handen namen, bleef hij zijn stempel erop drukken. Daar bestond geen misverstand over. Met het wegvallen van de meester zelf, viel ook de continuïteit van de galerie weg. Na een prachtige afscheidstentoonstelling van zijn eigen werk, werd het stil.

Na verloop van tijd begon Betske voorzichtig weer artistieke plannen te maken want wat Far had opgebouwd, mocht niet verloren gaan. Betske vroeg een drietal mensen uit het vak om met haar mee te denken en langzamerhand ontstond er een nieuw idee, voortbordurend op het fundament dat al gelegd was.

De galerie geeft weer ruimte aan beeldend kunstenaars, dichters, schrijvers, muzikanten en filmers om de dialoog aan te gaan met elkaar, de natuur, het omringende landschap, met zichzelf en met bezoekers. Er ontstaat kunst in vrijheid en verbondenheid, waarbij Betske degene is die uitnodigt en aanstuurt. Galerie Oosthem wordt en is weer een plek waar mensen ervaren, hun zintuigen kunnen scherpen en met elkaar kunnen genieten. Galerie Oosthem leeft weer.

Een film van

Video afspelen