WAT ER GEBEURT, STAAT TE BEZIEN

Wat er gebeurt, staat te bezien

10/01/2022

Het is 10 januari, een prachtige dag die begon met berijpte velden en bomen. Er volgt een strakblauwe lucht met volop zon. Mooi strijklicht op de weilanden en in de galerie, vallend op de werken van Far. Als slotstuk een zonsondergang, die nog steeds niet in woorden en beelden te vangen is. (Van het niet lukken om de zon op doek vast te leggen werd de schilder Bavink – uit Titaantjes van Nescio – gek.)

In zo’n dag ligt alles besloten als je je toestaat er oog voor te hebben. Het hoeft even niet verklaard; het gebeurt, je ondergaat en ervaart het.
Die gedachte ging ook door mijn hoofd toen ik rond kerst samen met Feya de expositie met werk van Far inrichtte. De titel van de expositie – Wat er gebeurt, staat te bezien –, is ontleend aan het titelgedicht van een bundel van Far. Centraal daarin staan, net zoals in zijn beeldend werk: het zien, ondergaan en ervaren van de dingen en niet de verklaring ervan. Het kunstwerk is een wereld in zichzelf, niet een rechtstreekse afbeelding van iets.

Zo ook staat de 10e januari op zich, het gebeurt, het staat te bezien en ik heb het ervaren. Ik hoop op veel van zulke momenten in 2022, in de natuur, maar natuurlijk ook bij het zien en ondergaan van kunstuitingen.

In Galerie Oosthem staan in 2022 drie exposities gepland (Zie onder Verwacht). Heel verschillend werk met als overeenkomst, dat ze alle drie op een heel eigen wijze vragen om indringend zien, ondergaan en ervaren.

Ik wens jullie allemaal een goed en gezond jaar toe en hoop op mooie ontmoetingen in de galerie.

Oant sjen!

Betske

blog ARCHIEF